Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 407931
Title Bedrijfskolom en marktstructuur van tomaten. Addendum bij 'Prijsvorming van voedingsproducten'
Author(s) Galen, M.A. van; Ruijs, M.N.A.; Dijkxhoorn, Y.; Smit, P.X.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR, Den Haag (LEI-nota : Markt & ketens ) - 22
Department(s) LEI MARKT & K - Ketenprestaties
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
LEI MARKT & K - Duurzame Handel en Ketenvorming
LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) voedselprijzen - prijsvorming - tomaten - voedselproductie - agrarische handel - voedselketens - food prices - price formation - tomatoes - food production - agricultural trade - food chains
Categories Tomatoes / Agricultural Sector
Abstract In 2009 heeft het LEI onderzoek uitgevoerd naar de prijsvorming van voedingsproducten (Bunte et al., 2009). Deze nota is een addendum bij het genoemde rapport en gaat specifiek in op de productiekolom van tomaten. Het doel van deze nota is niet de prijzen of prijstransmissie in de tomatenketen te onderzoeken, maar veeleer om de keten- en marktstructuur van de Nederlandse bedrijfskolom van tomaten in kaart te brengen en inzicht te verschaffen in de ontwikkelingen die een rol spelen bij de productie en afzet van tomaten. Het onderzoek is uitgevoerd in 2010.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.