Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 407944
Title Verdoofd castreren in de praktijk
Author(s) Kluivers-Poodt, M.; Lambooij, E.
Source Tijdschrift voor Diergeneeskunde 136 (2011)6. - ISSN 0040-7453 - p. 426 - 427.
Department(s) LR - Backoffice
Publication type Non-refereed article in scientific journal
Publication year 2011
Keyword(s) varkenshouderij - varkens - biggen - castratie - bedwelmen - anesthesie - dierenwelzijn - pig farming - pigs - piglets - castration - stunning - anaesthesia - animal welfare
Categories Reproduction and Fertility / Animal Health and Welfare / Pigs
Abstract In 2008 is in de Nederlandse varkenssector het verdoofd castreren van biggen geïntroduceerd. Deze introductie is voorafgegaan door wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijkheden en effecten van lokale en algehele anesthesie bij de castratie van biggen. Algehele anesthesie met een combinatie van CO2 en zuurstof bleek effectief om de pijn tijdens het castratie weg te nemen. Op basis van deze uitkomst en enkele praktische aspecten (kosten, veiligheid, toediening van anesthesie door varkenshouders) heeft de begeleidingsgroep van het onderzoek daarop besloten deze methode praktijkrijp te maken. In deze begeleidingsgroep waren niet alleen de sector en het ministerie van landbouw vertegenwoordigd, maar nadrukkelijk ook CBL, Dierenbescherming en KNMVD.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.