Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 407954
Title TO-rapportage Monitoring en Evaluatie pilot Zandmotor
Author(s) Tonnon, P.K.; Baptist, M.J.
Source Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES C016/11) - 198
Department(s) IMARES Ecosystemen
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) geomorfologie - duinen - kustgebieden - versterking - bescherming - ecologie - vogels - zandsuppletie - geomorphology - dunes - coastal areas - reinforcement - protection - ecology - birds - sand suppletion
Categories Hydraulic Engineering
Abstract Met het concept van de Zandmotor, een megasuppletie voor de kust waarmee de kustveiligheid voor de lange termijn wordt gecombineerd met de realisatie van ruimte voor natuur en recreatie, is nog geen ervaring opgedaan. Ten behoeve van uitbestedingen van monitoringpakketten is het monitoringplan in het Uitvoeringsprogramma thematisch geordend op basis van expertisegebieden. De volgende thema’s worden onderscheiden: - Meteo- en hydrodynamiek - Strand en Vooroever, morfologie en sedimentsamenstelling - Strand en Vooroever, ecologie - Natuur/duinen, geomorfologie en ecologie
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.