Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 407958
Title Vissen naar ondernemerschap : aalvissers verleggen hun koers
Author(s) Zaalmink, W.; Hamers-van den Berkmortel, N.W.T.H. van den; Cooten, W. van
Source Den Haag : LEI Wageningen UR - 58
Department(s) LEI Agricultural sector & entrepreneurship
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) european eels - palingen - vissers - ondernemerschap - visserijbeleid - vis vangen - duurzaamheid (sustainability) - eels - fishermen - entrepreneurship - fishery policy - fishing - sustainability
Categories Fishery Resources and Management
Abstract Negen openhartige verhalen van aalvissers. Verhalen van ondernemers die nieuwe keuzes moesten maken voor de toekomst van hun bedrijf. Door de teruglopende aalstand heeft de Nederlandse overheid maatregelen moeten nemen om de aalstand te herstellen. Een van de belangrijkste en meest ingrijpende maatregel is de sluiting van de aalvisserij van september tot en met november. Dit heeft grote gevolgen voor de inkomens van deze vissers.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.