Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 407965
Title Het Nieuwe Telen voor groente-opkweek
Author(s) Kromdijk, J.; Gelder, A. de
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1088) - 35
Department(s) WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) glastuinbouw - cultuurmethoden - plantenvermeerdering - plantenkwekerijen - energiebesparing - temperatuurprofiel - groenteteelt - planning - logistiek - haalbaarheidsstudies - greenhouse horticulture - cultural methods - propagation - nurseries - energy saving - temperature profile - vegetable growing - logistics - feasibility studies
Categories Cultivation, Cultural Methods / Energy
Abstract Het Nieuwe Telen (HNT) is als systeem ontwikkeld voor de primaire productie bedrijven. Voor de opkweekbedrijven, die in korte teelten het basis uitgangsmateriaal maken is dit systeem niet één op één toepasbaar. Om de in Kas als Energiebron opgedane kennis te laten landen bij plantenkwekerijen moet een analyse en een vertaalslag gemaakt worden. In het project ‘Het Nieuwe Telen voor groente-opkweek’ is door middel van gesprekken met 10 opkweekbedrijven, een workshop en literatuurstudie in kaart gebracht waar de kansen en knelpunten liggen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.