Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 407984
Title Investeren in landschap vraagt om sterk lokaal bestuur
Author(s) Overbeek, M.M.M.; Graaff, R.P.M. de; Selnes, T.
Source Landwerk 2011 (2011)3. - ISSN 1567-1844 - p. 30 - 32.
Department(s) LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) landschap - participatie - landschapsbeheer - financieren - nationale landschappen - landscape - participation - landscape management - financing - national landscapes
Categories Landscape Architecture (General)
Abstract Onder het motto landschappelijk verantwoord ondernemen zoekt de rijksoverheid naar nieuwe financie-ringsvormen voor het landschap, namelijk bij particulieren. In vier voorbeeldgebieden ”Investeren in landschap” hebben lokale partijen hiervoor plannen ontwikkeld. Niet alleen de betrokkenheid van burgers is blijkt daarvoor belangrijk maar ook hoe het proces wordt georganiseerd. Het LEI, onderdeel van Wageningen UR, heeft de ervaringen vergeleken en ziet een aantal belangrijke slagingsfactoren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.