Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 407994
Title Milieueffecten van maatregelen gewasbescherming
Author(s) Spruijt, J.; Spoorenberg, P.M.; Rovers, J.A.J.M.; Slabbekoorn, J.J.; Kool, S.A.M. de; Vlaswinkel, M.E.T.; Heijne, B.; Hiemstra, J.A.; Nouwens, F.H.C.; Sluis, B.J. van der
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 244) - 66
Department(s) Team Schimmels, Onkruiden en Plagen
Team Bedrijfssystemenonderzoek
Team Internationale Productie & Gewasinnovatie
Flower Bulbs
Fruit
Nursery Stock
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) gewasbescherming - chemische bestrijding - pesticiden - milieueffect - waterkwaliteit - geïntegreerde plagenbestrijding - richtlijnen (guidelines) - richtlijnen (directives) - nederland - plant protection - chemical control - pesticides - environmental impact - water quality - integrated pest management - guidelines - directives - netherlands
Categories Chemical Control / Environmental Toxicology, Ecotoxicology
Abstract In de in dit werkdocument beschreven modelstudie zijn berekeningen uitgevoerd over 15 teelten in de sectoren akkerbouw, vollegrondsgroenten, bloembollen fruitteelt en boomkwekerij. De milieueffectiviteit van de maatregelen is getoetst aan de hand van de reductie in Milieu Indicator Punten (MIP) voor de milieubelasting van oppervlaktewater door drift bij gewasbescherming (conform de toetsingsparameter in de Tussenevaluatie). Tevens is het effect op andere milieucompartimenten onderzocht. Voor de MIP-berekeningen is het Milieutechnisch en Economisch Bedrijfsmodel voor de Open Teelten (MEBOT) aangepast.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.