Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408002
Title Roestvlekken in aardappelknollen
Author(s) Bus, C.B.
Source Kennisakker.nl 2008 (2008)20 maart.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2008
Keyword(s) plantenziekten - plantenziektebestrijding - aardappelen - solanum tuberosum - pootknollen - roestvlekken - afwijkingen, planten - plantenvirussen - plantenfysiologie - calcium - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - proeven op proefstations - akkerbouw - plant diseases - plant disease control - potatoes - seed tubers - rusty root - plant disorders - plant viruses - plant physiology - cultural control - station tests - arable farming
Categories Diseases, Pests and Disorders of Plants (General) / Potatoes
Abstract Roestvlekken in aardappelknollen vormen bij consumptieaardappelen een probleem waar geen afdoende oplossing voor aan te geven is. Het kan zowel door virusziekten veroorzaakt zijn als fysiologisch van aard zijn. In deze samenvatting worden de resultaten van het virusonderzoek van praktijkmonsters met roestsymptomen in 2005 gegeven en wordt ingegaan op de theorie van het ontstaan van calciumgebrekssymptomen en tot welke proefopzet dit geleid heeft. De resultaten van een in 2006 uitvoerde proef in potten worden kort besproken. Kort, omdat er, evenals in de praktijk, maar weinig knollen met roestsymptomen ontstonden. Doel van het onderzoek is aanknopingspunten te vinden voor teeltmaatregelen om roestvlekken in de praktijk te voorkomen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.