Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408005
Title Het effect van fungiciden tijdens knolgroei op knolphytophthora
Author(s) Kalkdijk, J.R.
Source Kennisakker.nl 2007 (2007)15 feb.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) phytophthora - fungiciden - aardappelen - solanum tuberosum - knollen - schimmelbestrijding - akkerbouw - fungicides - potatoes - tubers - fungus control - arable farming
Categories Plant and Crop Protection (General) / Potatoes
Abstract Phytophthora is de belangrijkste ziekte in aardappelen. De schimmel tast het loof aan en kan bij gunstige omstandigheden ook de knollen aantasten. De aantasting leidt tot bruinverkleuring (kurkachtig) van de knol zodat deze onverkoopbaar wordt (foto 1). Ook kunnen knollen niet zichtbaar aangetast worden (latent). Gebeurd dit in de teelt van pootgoed dan betekent dit dat latent aangetaste knollen volgend jaar uitgeplant worden. Bij gunstige omstandigheden kan hieruit een aangetaste plant ontstaan, die een (vroege) bron kan zijn voor de rest van het perceel of de omgeving. Aan het einde van het groeiseizoen moet knolphytophthora voorkómen worden. Hierbij is de keuze en inzet van fungiciden belangrijk. In deze periode, zeker wanneer Phytophthora in het loof geconstateerd is, is de inzet van knolbeschermende fungiciden noodzakelijk.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.