Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408016
Title Effect van toepassing effectieve micro-organismen in de akkerbouw
Author(s) Slabbekoorn, J.J.; Dekker, P.H.M.
Source Kennisakker.nl 2009 (2009)15 okt.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2009
Keyword(s) akkerbouw - dierlijke meststoffen - micro-organismen - bemesting - arable farming - animal manures - microorganisms - fertilizer application
Categories Arable Farming / Manure treatment / Plant and Crop Protection (General)
Abstract Op de PPO-locatie Westmaas is in een driejarig project onderzoek uitgevoerd naar het perspectief van de toepassing van effectieve micro-organismen (EM) in de akkerbouw. De EM zijn toegevoegd aan kippenmest en compost en gespoten op het veld. Ze versnellen de afbraak van de organische stof uit mest of compost en worden daarom wel mineralisatieversnellers genoemd. Toepassing van EM kan leiden tot een sterkere beworteling, een gemakkelijker beschikbaar maken van fosfaat voor de plant, een onderdrukking van schadelijke bodemschimmels en tot een meer groenkleuring van het gewas. Ook komt uit proeven naar voren dat de N-bemesting soms iets omlaag kan.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.