Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408017
Title Kosten en baten van sanering van wortelknobbelaaltjes (M. chitwoodi en M. hapla)
Author(s) Hoek, H.
Source Kennisakker.nl 2008 (2008)20 juni.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2008
Keyword(s) gewasbescherming - aardappelen - solanum tuberosum - pootaardappelen - aardbeien - vermeerderingsmateriaal - nematoda - meloidogyne chitwoodi - meloidogyne hapla - nematodenbestrijding - bestrijdingsmethoden - kosten-batenanalyse - akkerbouw - plant protection - potatoes - seed potatoes - strawberries - propagation materials - nematode control - control methods - cost benefit analysis - arable farming
Categories Plant and Crop Protection (General) / Plant Parasitic Nematodes / Potatoes / Small Fruits
Abstract Het maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi) is een quarantaineorganisme en mag daarom niet voorkomen in vermeerderingsmateriaal, zoals bijvoorbeeld aardappelpootgoed. Komt M. chitwoodi toch in pootgoed voor, dan wordt de partij afgekeurd. Op percelen waar het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla) voorkomt, kan geen vermeerdering van aardbeiplanten plaatsvinden vanwege het hoge risico op afkeuring. Vanuit het Actieplan Aaltjesbeheersing is het project “Bestrijding Meloidogyne” opgezet. Dit project wordt gefinancierd door het Productschap Akkerbouw en het Productschap Tuinbouw. In het project worden bestrijdingsmethoden van M. chitwoodi onderzocht. Doel is sanering (volledige bestrijding) van M. chitwoodi. De meest effectieve methoden kunnen vervolgens in het onderzoek voor de bestrijding van M. hapla worden opgenomen. In deze samenvatting worden de kosten en baten weergegeven van de bestrijdingsmethoden die momenteel het meest effectief lijken te zijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.