Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408019
Title Wortelverbruining bij suikerbieten
Author(s) Brink, L. van den
Source Kennisakker.nl 2008 (2008)6 mei.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2008
Keyword(s) gewasbescherming - suikerbieten - beta vulgaris var. saccharifera - nematoda - plantenparasitaire nematoden - trichodorus - plantenziekteverwekkende schimmels - fusarium - wortelrot - akkerbouw - plant protection - sugarbeet - plant parasitic nematodes - plant pathogenic fungi - root rots - arable farming
Categories Plant and Crop Protection (General) / Sugarbeet / Plant Parasitic Nematodes
Abstract In de suikerbietenteelt op zandgronden is wortelverbruining een verschijnsel dat regelmatig op verschillende percelen voorkomt. Wortelverbruining wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een complex van bodemziekten. Op de percelen waar wortelverbruining optreedt, komen naast schimmels als Aphanomyces, Rhizoctonia en diverse Fusariumschimmels ook regelmatig plantparasitaire aaltjes voor. Het is niet bekend wat de primaire oorzaak is van wortelverbruining. Het doel van het onderzoek, dat PPO in 2003 t/m 2007 heeft uitgevoerd, was om inzicht te krijgen of en in hoeverre aaltjes een rol spelen in het wortelverbruiningscomplex. Het onderzoek is uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Instituut voor Rationele Suikerproductie (IRS). Het IRS heeft zich met name gericht op de rol van schimmels en het PPO op de rol van plantparasitaire aaltjes en de mogelijke invloed van voorvruchten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.