Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 408020
Title Effect van bestrijding van de tarwegalmug op aarfusarium in wintertarwe
Author(s) Spits, H.G.; Huiting, H.F.
Source Kennisakker.nl 2008 (2008)8 april.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2008
Keyword(s) gewasbescherming - wintertarwe - plagenbestrijding - fusarium - contarinia tritici - sitodiplosis mosellana - cecidomyiidae - insectenplagen - mycotoxinen - plantenziekteverwekkende schimmels - landbouwkundig onderzoek - groningen - akkerbouw - plant protection - winter wheat - pest control - insect pests - mycotoxins - plant pathogenic fungi - agricultural research - arable farming
Categories Plant and Crop Protection (General) / Wheat / Agricultural Entomology / Plant Pathogenic Fungi
Abstract De laatste jaren komen tarwegalmuggen in steeds grotere mate voor in Noordoost-Groningen, een gebied waar veel tarwe verbouwd wordt. De larven van dit insect voeden op de zich ontwikkelende aren, waardoor deze beschadigd worden. Belangrijker is wellicht dat de aantasting door de galmug een invalspoort kan vormen voor schimmels als aarfusarium. Dit brengt risico's met zich mee in verband met de vorming van mycotoxinen als DON door deze schimmels, waardoor partijen graan afgekeurd kunnen worden. Op verzoek van het Productschap Akkerbouw is in 2004 onderzoek gestart waarbij gekeken werd naar de relatie tussen de tarwegalmug en fusariumaantasting en DON-gehalte. Uit het onderzoek blijkt dat het bestrijden van de tarwegalmug/bladluis leidt tot minder aarfusarium. Bij het DON-gehalte werd geen eenduidig resultaat gevonden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.