Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408023
Title Effect van fungiciden op knolphytophthora
Author(s) Kalkdijk, J.R.
Source Kennisakker.nl 2008 (2008)29 juli.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2008
Keyword(s) gewasbescherming - aardappelen - solanum tuberosum - knollen - phytophthora infestans - plantenziekteverwekkende schimmels - fungiciden - ziektebestrijding - veldproeven - akkerbouw - plant protection - potatoes - tubers - plant pathogenic fungi - fungicides - disease control - field tests - arable farming
Categories Plant and Crop Protection (General) / Potatoes
Abstract Geïnfecteerde (aardappel)knollen zijn één van de belangrijkste ziektebronnen voor het begin van de Phytophthora-epidemie in een groeiseizoen. De basis van geïnfecteerd pootgoed ligt in het vorige groeiseizoen. Aan het einde van het voorgaande groeiseizoen moet knolphytophthora voorkómen worden. Hierbij is de keuze en timing van fungiciden belangrijk. Infectie van de knollen kan nog optreden gedurende het groeiseizoen, tijdens en na loofvernietiging en bij de oogst en het inschuren. In deze proef is getracht de invloed van het gebruik van fungiciden op de verschillende momenten op de mate van knolaantasting te beoordelen. In deze proef bleek dat het toevoegen van een fungicide bij de oogst of het inschuren duidelijk leidde tot minder knolaantasting
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.