Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408028
Title Resultaten precisieketen zomergerst
Author(s) Jukema, J.N.; Vogelzang, K.
Source Kennisakker.nl 2008 (2008)11 sept.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2008
Keyword(s) gerst - graansoorten - rassen (planten) - gewasopbrengst - variatie - gewasteelt - precisielandbouw - landbouwkundig onderzoek - akkerbouw - barley - cereals - varieties - crop yield - variation - crop management - precision agriculture - agricultural research - arable farming
Categories Cereals / Barley
Abstract Dit rapport beschrijft een deel van de resultaten vanuit het project “De precisieketen”. “De precisieketen” is een project welke een looptijd had van 2003 – 2006. Het project speelde zich af op de Veenkoloniën, op bedrijven van ongeveer 18 telers. Het betreft hier in alle gevallen bedrijven op de zand- en dalgronden. De doelstelling van het project was het verbeteren van het ketenrendement van de brouwgerst teelt. Daarnaast werd het ketenrendement van brouwgerst gebruikt als toets voor opbrengstverbeteringen van de volgteelten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.