Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408034
Title Zwarte spikkel bij aardappelen
Author(s) Bus, C.B.
Source Kennisakker.nl 2010 (2010)28 feb..
Department(s) Team Schimmels, Onkruiden en Plagen
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) plantenziekteverwekkende schimmels - aardappelen - solanum tuberosum - colletotrichum coccodes - bestrijdingsmethoden - veldproeven - besmetting - bodem - aantasting - pootknollen - gewasbescherming - akkerbouw - plant pathogenic fungi - potatoes - control methods - field tests - contamination - soil - infestation - seed tubers - plant protection - arable farming
Categories Plant Pathogenic Fungi / Potatoes / Plant and Crop Protection (General)
Abstract Zwarte spikkel vormt, samen met zilverschurft, een belangrijke oorzaak van een tekortschietende uiterlijke kwaliteit van Nederlandse tafelaardappelen. Er is over deze ziekte te weinig informatie beschikbaar; daarom is de kennis hierover samengevat. Verder wordt aangenomen dat de grond een belangrijke besmettingsbron is. Daarom is in 2007 de relatie tussen besmetting van de grond in het voorjaar en aantasting van de geoogste knollen in oktober nagegaan. In 2008 is vervolgens met het ras Lady Christl een veldproef in emmers uitgevoerd met grond met een hoge en een lage besmetting met de ziekteverwekker. De conclusie op basis van het uitgevoerde onderzoek in 2007 en 2008 is helaas dat toetsing van de grond op Colletotrichum coccodes voor de (tafel)aardappelteelt in Nederland een te geringe voorspellende waarde voor knolbesmetting met zwarte spikkel heeft. De schilkwaliteit van aardappelen kan er niet duidelijk door worden verbeterd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.