Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408044
Title Resistentie van schimmels tegen fungiciden
Author(s) Schepers, H.T.A.M.
Source Kennisakker.nl 2007 (2007)15 sept.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) gewasbescherming - pesticiden - fungiciden - resistentie tegen pesticiden - schimmelbestrijding - richtlijnen (directives) - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - akkerbouw - plant protection - pesticides - fungicides - pesticide resistance - fungus control - directives - cultural control - arable farming
Categories Plant and Crop Protection (General) / Crops (General)
Abstract Fungiciden worden ingezet om schimmels te bestrijden in bijna alle land- en tuinbouwgewassen. Sinds 1970 is het echter meerdere malen voorgekomen dat schimmels resistent worden tegen sommige fungiciden. Sinds de eerste gevallen van resistentie is er door alle betrokkenen veel aan gedaan om dit fenomeen te analyseren en om maatregelen te ontwikkelen die kunnen voorkomen dat schimmels resistent worden. Binnen het Fungicide Resistance Action Committee (FRAC) worden door vertegenwoordigers van agrochemische bedrijven internationale richtlijnen opgesteld voor dergelijke maatregelen (zie www.frac.info). In een aantal landen waaronder nu ook Nederland zijn regionale groepen opgezet die zich met fungicidenresistentie bezighouden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.