Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408045
Title Beheersing van Alternaria in aardappel
Author(s) Spits, H.G.
Source Kennisakker.nl 2007 (2007)15 jan.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) alternaria solani - solanum tuberosum - aardappelen - knollen - gewasverliezen - plantenziekteverwekkende schimmels - fungiciden - landbouwkundig onderzoek - rassen (planten) - akkerbouw - potatoes - tubers - crop losses - plant pathogenic fungi - fungicides - agricultural research - varieties - arable farming
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract De laatste jaren komt Alternaria in aardappel meer voor. In 2004 waren er vooral problemen in het Zuidwesten van Nederland. Ook werden hier verschillende partijen waargenomen met knolaantasting. Voor 2004 was knolaantasting door Alternaria in Nederland uiterst zeldzaam. Omdat Alternaria zelden problemen veroorzaakte, is er weinig onderzoek uitgevoerd naar de schimmel. In 2004 is onderzoek gestart naar de bestrijding van Alternaria in aardappel. In dit onderzoek is nagegaan hoe Alternaria het best bestreden kan worden. Hierbij is o.a. gekeken naar de rasresistentie, gevoeligheid van Alternaria voor fungiciden en wanneer bespuitingen het best kunnen worden uitgevoerd. Er zijn verschillen in loofresistentie tussen de rassen waargenomen, maar deze waren klein in vergelijking tot het effect van beschadiging van het blad. Uit het fungicidenonderzoek met verlaagde doseringen bleken Amistar, Sereno en Tanos een betrouwbare bestrijding van A. solani te geven. Unikat Pro zat op de grens van een betrouwbare bestrijding in de proeven. Mancozeb heeft een goede werking tegen Alternaria, maar verliest werking bij verlaging van de dosering. Onder veldomstandigheden bleek dat Alternaria het best bestreden kan worden in de laatste fase (knolvullingsfase) van de teelt. Bij een juiste middelenkeuze (tegen Phytophthora infestans) kan Alternaria zonder veel (meer)kosten goed worden bestreden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.