Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408052
Title Mest verwerkt bij rioolwaterzuiveraar
Author(s) Timmerman, M.
Source V-focus 8 (2011)4. - ISSN 1574-1575 - p. 38 - 40.
Department(s) Livestock Research
LR - Backoffice
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) varkensmest - dierlijke meststoffen - varkenshouderij - afvalwaterbehandeling - zuiveringsinstallaties - afvalhergebruik - terugwinning - fosfor - stikstof - pig manure - animal manures - pig farming - waste water treatment - purification plants - waste utilization - recovery - phosphorus - nitrogen
Categories Waste Water Treatment
Abstract Het gezamenlijk verwerken van dierlijke en humane uitwerpselen (rioolwater) op een rioolwaterzuiveringsinstallatie kan synergievoordelen bieden. Financieel kansrijk is de behandeling van het permeaat, dat ontstaat bij de verwerking van mest tot mineralenconcentraat. Deze reststroom bevat relatief weinig vervuiling. Gezamenlijke verwerking van dikkere, meer vervuilde mestfracties blijkt financieel (nog) niet aantrekkelijk. Stowa, Productschap Vee en Vlees en Waterschapsbedrijf Limburg hebben via een haalbaarheidsstudie de synergievoordelen laten onderzoeken bij mestverwerking op een rioolwaterzuivering.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.