Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 408072
Title Perspectief vrijloopstallen melkvee
Author(s) Galama, P.J.
Source Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Boek 16) - ISBN 9789461730688 - 70
Department(s) Livestock Research
LR - Backoffice
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) melkvee - melkveehouderij - loopstallen - huisvesting van rundvee - huisvesting van koeien - compost - nederland - dairy cattle - dairy farming - loose housing - cattle housing - cow housing - composts - netherlands
Categories Cattle / Animal Housing, Management and Care
Abstract Wat wil de koe, wat wil de boer en wat wil de omgeving? Vanuit dit perspectief heeft Wageningen UR Livestock Research gekeken naar alternatieven voor de traditionele ligboxenstal. Uit oogpunt van dierenwelzijn is er momenteel steeds meer behoefte aan meer ruimte voor de dieren en minder beton en ijzerwerk in stallen. De vrijloopstal biedt kansen het dierenwelzijn te verbeteren mits aan de basisvoorwaarde van een hygiënische en droge toplaag (bodem of vloer) wordt voldaan. Het boek ‘Perspectief vrijloopstallen melkvee’ belicht op toegankelijke wijze het perspectief van vrijloopstallen voor melkvee.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.