Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408103
Title Bestrijding van rouwmuggen en oevervliegen
Author(s) Pijnakker, J.; Leman, A.; Messelink, G.J.; Grosman, A.H.; Holstein, R. van
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1090) - 38
Department(s) WUR GTB Gewasgezondheid
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) sciara - insectenplagen - glastuinbouw - gewasbescherming - pesticiden - toepassing - nuttig gebruik - plecoptera - roofmijten - insectenpathogenen - insectenparasitaire nematoden - tests - nederland - insect pests - greenhouse horticulture - plant protection - pesticides - application - utilization - predatory mites - entomopathogens - entomophilic nematodes - netherlands
Categories Integrated Control, Integrated Pest Management / Agricultural Entomology
Abstract Rouwmuggen zijn zeer algemeen in kassen, en meestal talrijker dan de typische plaag-insecten. De meeste soorten voeden zich met schimmels en met organisch materiaal, en zijn onschadelijke voor planten. Enkele soorten kunnen schadelijk zijn in zaaibedden, aan stekmateriaal en aan jonge planten. Veel breedwerkende insecticiden hebben een effect op de muggen en hun larven, maar het probleem blijft dat de populaties zich echter snel herstellen. Van de twintig geteste producten gaven Trigard (cyromazine), Nomolt (teflubenzuron) en de nematode Steinernema feltiae de beste resultaten. Geen van de insectenpathogene schimmels en ook niet de kortschildkever Atheta coriaria en de nematode Heterorhabditis bacteriophora hadden effect op het aantal rouwmuggen. Bodemroofmijten waren op korte termijn niet effectief.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.