Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408116
Title Peenteelt wordt uitdaging; nog maar één middel tegen wortelvlieg
Author(s) Rozen, K. van; Broek, R.C.F.M. van den
Source Akker magazine 2011 (2011)7. - ISSN 1875-9688 - p. 12 - 13.
Department(s) Team Schimmels, Onkruiden en Plagen
Team Economie en Nematoden
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) insecticiden - penen - vollegrondsgroenten - psila rosae - dimethoaat - insectenplagen - plagenbestrijding - wortelgewassen als groente - insecticides - carrots - field vegetables - dimethoate - insect pests - pest control - root vegetables
Categories Insecticides, Acaricides / Root Vegetables
Abstract Hoe zal het dit jaar gaan met de wortelvlieg? Het enig toegelaten insecticide mag alleen beperkt worden toegepast. Is dit voldoende om de schade te beheersen? Slim telen op basis van teeltdoel, teeltduur en levenscyclus is de uitdaging voor de huidige peenteelt. Inzet van monitoring wordt steeds belangrijker.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.