Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 408121
Title Toepasssing van Aquanox in de glastuinbouw
Author(s) Hofland-Zijlstra, J.D.; Grosman, A.H.; Hamelink, R.; Groot, E.B. de; Reinders, J.
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1092) - 52
Department(s) WUR GTB Gewasgezondheid
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) glastuinbouw - gewasbescherming - plantenziektebestrijding - biociden - schimmelbestrijding - desinfectie - waterzuivering - kasgewassen - verneveling - greenhouse horticulture - plant protection - plant disease control - biocides - fungus control - disinfection - water treatment - greenhouse crops - nebulization
Categories Plant and Crop Protection (General) / Horticulture
Abstract Wageningen UR Glastuinbouw heeft samen met Reinders Vernevelings- en Ontsmettingstechniek het project uitgevoerd naar Toepassingen van Aquanox in de glastuinbouw. Gefinancierd door Productschap Tuinbouw en Ministerie EL&I. Screeningstesten onder laboratoriumcondities geven aan dat er een brede werking is tegen schimmels en bacteriën. Virusdeeltjes in plantensap werden echter nog onvoldoende gedood door geactiveerd water. Screening van het gedrag van insecten op overleving na 24 uur in een vernevelingsbehandeling met Aquanox gaf geen doding op natuurlijke plaagbestrijders. Een lichte bestrijdende werking werd gevonden op witte vlieg, spintmijt en Californische trips. De proeven met tomaat, komkommer, roos, Poinsettia en gerbera geven aan dat er een bestrijdend effect is van geactiveerd water tegen echte meeldauw en Botrytis. Het vervolgonderzoek zal gericht zijn op vermindering van corrosierisico’s en vermindering van risico op gewasschade binnen diverse toepassingen in de teelt
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.