Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408130
Title Ecologisch gericht suppleren, nu en in de toekomst: het ontwerp meerjarenplan voor monitoring en (toepassingsgericht) onderzoek
Author(s) Holzhauer, H.; Valk, B. van der; Dalfsen, J.A. van; Baptist, M.J.; Janssen, G.
Source Delft : Deltares (Rapport 1200689-000-ZKS-0009) - 67
Department(s) IMARES
IMARES Ecosystemen
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) kusten - versterking - zandsuppletie - kustgebieden - ecosystemen - natuurwaarde - coasts - reinforcement - sand suppletion - coastal areas - ecosystems - natural value
Categories Nature Management (General) / Hydraulic Engineering
Abstract Zandsuppleties. Het programma “Ecologisch gericht suppleren, nu en in de toekomst” is een onderzoeks- en monitoringsprogramma voor de middellange termijn (2009-2014) met als doelstelling meer inzicht te krijgen of, en in welke mate, zandsuppleties van invloed zijn op natuurwaarden en op welke wijze zandsuppleties in de nabije toekomst kunnen bijdragen aan de opgaven van veiligheid samen met natuurbehoud en -ontwikkeling. Het programma moet leiden tot een optimalisatie van natuurbescherming van het kustecosysteem en een dynamisch beheer en behoud van de kustlijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.