Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408231
Title Verkenning van onderwijsvisie en –strategie voor het AKV domein
Author(s) Boogaard, B.K.; Potters, J.I.; Stienezen, M.W.J.; Peet, G.F.V. van der
Source Lelystad : Wageningen UR, Livestock Research - 22
Department(s) Rural Sociology
Team Bedrijfssystemenonderzoek
LR - Backoffice
Livestock Research
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) agrarisch onderwijs - onderwijsprogramma's - onderzoek - onderwijs - samenwerking - agricultural education - education programmes - research - education - cooperation
Categories Agricultural Education
Abstract Het domein Agroketens en Visserij (AKV) heeft de opdracht de samenwerking tussen onderzoek en onderwijs te versterken. De samenwerking met het onderwijs die op dit moment plaatsvindt in het AKV domein is zeer divers in het aantal initiatieven. Voor optimale samenwerking tussen onderzoek en onderwijs is het van belang te komen tot een gemeenschappelijke gedragen visie, waarbinnen themaleiders de ruimte hebben om op hun eigen wijze onderzoek met onderwijs te verbinden. Dit project beoogde het inventariseren van bestaande onderwijsactiviteiten binnen het AKV domein om vervolgens tot een gedragen visie en eventuele strategie te komen voor samenwerking met het onderwijs voor de komende jaren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.