Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408235
Title Aardappel als vanggewas
Author(s) Molendijk, L.P.G.; Beers, T.G. van
Source Kennisakker.nl 2005 (2005)15 mei.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) aardappelen - rassen (planten) - plaagresistentie - ondergewassen - globodera pallida - nematodenbestrijding - plagenbestrijding - akkerbouw - potatoes - varieties - pest resistance - catch crops - nematode control - pest control - arable farming
Categories Nematoda / Potatoes
Abstract In de consumptieaardappelrassen is nog steeds weinig resistentie beschikbaar tegen het witte aardappelcysteaaltje, Globodera pallida. Anno 2005 bezitten alleen de rassen Innovator, Cycloon, Santé, Vechtster, Homage, Aziza, Balade en Maritiema resistentie tegen G. pallida. Er zijn dus weinig mogelijkheden om een besmetting in de hand te houden als bovengenoemde rassen niet beschikbaar zijn. In de periode 1988-1992 heeft het toenmalige PAGV in samenwerking met Plantenziektenkundige Dienst (PD) en HLB onderzoek gedaan naar aardappel als vanggewas. Er is veel vraag naar de mogelijkheden om via aardappel als vanggewas, aardappelmoeheid te saneren. Ten behoeve van het overzicht en het verkrijgen van een PD-erkenning als formele sanerende maatregel is het oude onderzoek nog eens bij elkaar gezet.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.