Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408237
Title Biologische bestrijding van de essenprachtkever Agrilus planipennis : een literatuurstudie
Author(s) Moraal, L.G.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2188) - 53
Department(s) CE - Molecular Ecology Ecotoxicology and Wildlife Management
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) agrilus planipennis - insectenplagen - biologische bestrijding - parasitoïden - plaagbestrijding met parasitoïden - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - bomen - fraxinus - bosschade - agrilus - literatuuroverzichten - insect pests - biological control - parasitoids - parasitoid augmentation - augmentation - trees - forest damage - literature reviews
Categories Biological Control of Pests
Abstract Sinds de ontdekking van de Aziatische essenprachtkever (EPK) (Agrilus planipennis) in Noord-Amerika (USA en Canada) zijn enkele tientallen miljoenen bomen gedood. De explosieve ontwikkeling van de EPK is deels te verklaren door het ontbreken van natuurlijke vijanden. In Nederland zijn van de prachtkevers (Buprestidae) zeven genera aanwezig, waarvan elf Agrilus-soorten op bomen. Daarvan komt Agrilus convexicollis in Nederland sporadisch voor op essen. Mocht de essenprachtkever in Europa opduiken en de inheemse parasitoïden geen efficiënte plaagonderdrukking kunnen bewerkstelligen, dan kan overwogen worden om parasitoïden uit de Amerikaanse kweeklaboratoria in Europa los te laten. Dit kan alleen na het uitvoeren van risicoanalyses om de ecologische impact op eventuele Europese gastheersoorten vast te stellen. Een proactieve Europese opstelling bij het uitvoeren van deze analyses is gewenst om niet onnodig tijd te verliezen als de essenprachtkever hier onverwacht zou arriveren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.