Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408239
Title Toelatingsmogelijkheden voor herbiciden in koolzaad
Author(s) Zeeland, M.G. van
Source Kennisakker.nl 2007 (2007)15 aug.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) gewasbescherming - onkruidbestrijding - herbiciden - koolzaad - akkerbouw - plant protection - weed control - herbicides - rape - arable farming
Categories Plant and Crop Protection (General) / Chemical Control
Abstract In koolzaad is mechanische onkruidbestrijding via schoffelen en (wied)eggen in principe wel mogelijk, maar praktisch kleven hieraan teveel bezwaren. Chemische onkruidbestrijding is daarom in koolzaad noodzakelijk om onkruidconcurrentie (en dus opbrengstderving) tegen te gaan en veronkruiding in bouwplan verband te voorkomen. In de periode 2004 tot 2006 is toelatingsonderzoek in winterkoolzaad uitgevoerd. Daarin zijn die middelen onderzocht die in eerder uitgevoerde screeningsproeven van het PPO perspectiefvol in winterkoolzaad leken te zijn en waarvan de fabrikanten een aanvraag tot toelating in winterkoolzaad zouden willen doen of een “derden toelating” zouden willen ondersteunen. Dit toelatingsonderzoek is gefinancierd door het Hoofdproductschap Akkerbouw. De resultaten uit beide onderzoeksjaren laten zien dat er perspectiefvolle herbiciden zijn voor de toelating in winterkoolzaad.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.