Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408241
Title Zwarte spikkel: een steeds belangrijker wordende schimmelziekte bij aardappelen die de schilkwaliteit vermindert
Author(s) Bus, C.B.
Source Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
Department(s) Team Schimmels, Onkruiden en Plagen
PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Brochure
Publication year 2007
Keyword(s) plantenziekteverwekkende schimmels - aardappelen - solanum tuberosum - colletotrichum coccodes - symptomen - besmetting - bestrijdingsmethoden - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - houdbaarheid (kwaliteit) - gewasbescherming - plant pathogenic fungi - potatoes - symptoms - contamination - control methods - cultural control - keeping quality - plant protection
Categories Plant Pathogenic Fungi / Potatoes / Plant and Crop Protection (General)
Abstract Het toenemende belang van zwarte spikkel wordt vooral veroorzaakt door veranderingen in het consumentengedrag. Door de verkoop van gewassen aardappelen in doorzichtige zakken in de supermarkt is het uiterlijk van de knollen belangrijk geworden. Tot voor kort dacht men dat zwarte spikkel te bestrijden was door zwarte spikkelvrij pootgoed te gebruiken, maar omdat de gronden waarop aardappelen geteeld worden in steeds grotere mate met deze ziekte besmet zijn, zullen in de toekomst ook andere methoden moeten worden toegepast
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.