Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408242
Title Optimalisatie van de stikstofbemesting van Engels raaigras
Author(s) Schoot, J.R. van der
Source Kennisakker.nl 2007 (2007)15 jan.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) akkerbouw - stikstofmeststoffen - lolium perenne - zaadproductie - chlorofyl - bemesting - rassen (planten) - cultivars - mestgiften - stikstof - arable farming - nitrogen fertilizers - seed production - chlorophyll - fertilizer application - varieties - dressings - nitrogen
Categories Arable Farming / Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract In het stikstofadvies voor Engels raaigras, zoals vastgesteld in onderzoek van PA(G)V in de periode 1978-1984, wordt geen onderscheid gemaakt naar typen en rassen en wordt aanbevolen de benodigde hoeveelheid stikstof éénmalig in het vroege voorjaar te verstrekken. Gezien de grote verschillen in gewasstructuur en ontwikkelingssnelheid die er bij de verschillende typen en rassen van Engels raaigras bestaan, kan het stikstofadvies vermoedelijk worden verfijnd. Deling van de stikstofgift kan, al of niet met behulp van de chlorofylmeter, daarnaast ook zorgen voor lagere oogstrisico's of betere opbrengsten. In opdracht van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten is daarom onderzoek uitgevoerd naar typen en rassen bij verschillende bemestingsniveau's, de gebruiksmogelijkheden van de chlorofylmeter en de effecten van deling van stikstof.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.