Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408243
Title Preventie van vogelschade in akkerbouwgewassen
Author(s) Wijk, C.A.P. van
Source Kennisakker.nl 2008 (2008)23 april.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2008
Keyword(s) gewasbescherming - graangewassen - maïs - vogelbestrijding - vogelafweermiddelen - veldproeven - graslanden - akkerbouw - plant protection - grain crops - maize - bird control - bird repellents - field tests - grasslands - arable farming
Categories Plant and Crop Protection (General) / Cereals / Maize
Abstract Dit onderzoek richtte zich op de werking van afweerstoffen tegen gewasvraat door ganzen, duiven en roeken/kraaien in de gewassen graan en snijmais. Getoetst werden afweerstoffen die van natuurlijke oorsprong zijn of stoffen die kansrijk zijn om toelating te verkrijgen. Dit driejarig onderzoek is gestart in 2005 en in december 2007 beëindigd. Het doel was te komen tot ruimere beschikbaarheid van voor vogels "onaantrekkelijke stoffen", waarvan een langdurig afwerend effect uitgaat en daarmee gewasschade voorkomt. Het onderzoek werd gefinancierd door het Hoofdproductschap Akkerbouw, het Productschap Zuivel en het Faunafonds. Dit project hield zich niet bezig met eventuele toelatingsprocedures voor stoffen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.