Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 408285
Title Concurrentie tussen honingbijen en wilde bijen (1)
Author(s) Cornelissen, B.; Visser, A.
Source Bijenhouden 5 (2011)2. - ISSN 1877-9786 - p. 16 - 17.
Department(s) PRI BIOINT Entomology & Virology
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) wilde bijenvolken - honingbijen - concurrentie tussen dieren - voedselopname - discussie - landschap - gedrag - wild honey bee colonies - honey bees - animal competition - food intake - discussion - landscape - behaviour
Categories Bee Physiology and Behaviour / Wild and Feral Animals (General)
Abstract Eerste deel van een reeks over de concurrentie tussen honingbijen en wilde bijen. In 2010 was er veel te doen over concurrentie tussen honingbijen en wilde bijen. Erik van der Spek (2010) stelde dat het plaatsen van grote aantallen bijenkasten een bedreiging vormt voor de wilde bijen in natuurgebieden. Niet vee later schreef Arie Koster (2010) hij op de Elspeter heide rond bijenvolken net zoveel heidezijdebijen waarnam als op andere delen van de heide. Een dergelijke discussie is zeker niet nieuw. In 1998 schreef Koster er al over in bijenteelt en in 1998 verscheen er een rapport over dit onderwerp met aanbevelingen vooer aantallen bijenvolken in natuurgebieden (Smeekens e.a., 1998). Sindsdien is echter nog veel meer onderzoek gedaan. Tijd voor een update
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.