Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408289
Title Leven met de varroamijt in de 21ste eeuw
Author(s) Blacquiere, T.; Cornelissen, B.; Smeekens, C.C.; Steen, J.J.M. van der
Source Bijen : maandblad voor imkers 11 (2002)10. - ISSN 0926-3357 - p. 272 - 272.
Department(s) PPO Bees
Publication type Article in professional journal
Publication year 2002
Keyword(s) bijenhouderij - honingbijen - bijenziekten - varroa - mijten - mijtenbestrijding - bestrijdingsmethoden - biologische bestrijding - weerstand - plaagresistentie - dierveredeling - selectie - insectenplagen - ziekteresistentie - tolerantie - beekeeping - honey bees - bee diseases - mites - mite control - control methods - biological control - resistance - pest resistance - animal breeding - selection - insect pests - disease resistance - tolerance
Categories Apiculture (General) / Agricultural Entomology and Acarology (General)
Abstract Overzicht van voorhanden bestrijdingsmethoden tegen Varroa destructor op de korte termijn en vooruitzichten voor de bestrijding op langere termijn. In de nabije toekomst gaat het om bestrijding met diergeneesmiddelen van natuurlijke oorsprong (mierenzuur, oxaalzuur, thymol) in het kader van een jaarbestrijdingsconcept. De verdere toekomst zal gericht zijn op het gebruik maken van natuurlijke vijanden (ziekteverwekkende virussen of schimmels) of natuurlijke signaalstoffen (feromonen), en het ontwikkelen van een varroaresistente bij door selectie op varroatolerantie
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.