Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408338
Title De invloed van ozon op de alternatieve ademhaling en carbon use efficiency : evaluatie van de bevindingen van crops advance
Author(s) Werf, A.K. van der; Dueck, T.A.; Snel, J.F.H.
Source Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 391) - 20
Department(s) PPO/PRI AGRO Multifunctioneel Landgebruik
WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) plantenontwikkeling - tuinbouwgewassen - ozon - stress - ademhaling - rozen - glastuinbouw - plant development - horticultural crops - ozone - respiration - roses - greenhouse horticulture
Categories Plant Development / Horticulture
Abstract Door Crops Advance zijn waarnemingen gedaan en is onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat de aanwezigheid van ozon, met name in de kritische vroeg vegetatieve groeifase van gewassen, veel grotere schade tot gevolg heeft dan tot dusver bekend is of aangenomen wordt. Een verband werd gelegd tussen het tijdstip waarop rozen worden gestekt en de groei en productie gedurende een aantal jaren. Planten die gestekt en opgekweekt werden op een tijdstip met verhoogde stress (met hogere ozonconcentraties), groeiden minder in de latere teelt(en). Voor Nederland is door het RIVM een jaarlijkse toename (2%) in ozon voorspeld, waardoor de mogelijke consequenties voor de tuinbouw alsmaar groter kunnen worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.