Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408351
Title 'Bijensterfte kwestie van beter imkeren' (interview met T. Blacquière)
Author(s) Hulspas, M.; Blacquiere, T.
Source Imkerplatform
Department(s) Biointeracties and Plant Health
Publication type Web page aimed at a professional audience
Publication year 2009
Abstract De ‘mysterieuze’ bijensterfte is helemaal geen mysterie. Waar het volgens Tjeerd Blacquière aan schort, is vakkundige imkers. Voor wie het allemaal te erg vindt worden, is er sinds kort een petitie om te ondertekenen, getiteld Stop de bijensterfte. De bedenkers (‘Wij, verontruste burgers van Nederland’) waarschuwen dat de jaarlijks steeds weer terugkerende, hardnekkige bijensterfte ‘onomkeerbare gevolgen kan hebben voor de voedselvoorziening en de biodiversiteit’. Direct daarna roept de petitie de Tweede Kamer op een verbod af te kondigen op drie insecticiden ‘die bekendstaan om hun schadelijke effecten op bijenkolonies’. Bijensterfte, ooit een curieus probleem, trekt de laatste maanden nationale aandacht. Ligt het aan pesticiden? Tjeerd Blacquière, bijenexpert bij de Wageningse universiteit, moet er weinig van hebben: ‘Klimaatverandering, gewasbeschermingsmiddelen, gsm-masten... allemaal flauwekul tot het tegendeel is bewezen. Zo’n petitie heeft iets van: O jee! Paniek! We moeten iets doen! Maak een petitie! Zelf vind ik het verbazingwekkend dat alle milieuclubs meteen meedoen aan zo’n actie. Belangrijker is: de Nederlandse Bijenhouders Vereniging NBV heeft de petitie niet getekend. De NBV heeft tot nu toe zeer genuanceerd hierover bericht.’ Die petitie is een initiatief van de Utrechtse universitair docent Jeroen van der Sluis en ex-KNMI-directeur Henk Tennekes. Volgens hen komt het allemaal door het gebruik van neonicotinen. ‘Naar mijn smaak zijn deze heren vooral gekant tegen deze neonicotinen – voor de duidelijkheid: ook ik vind de niveaus daarvan in oppervlaktewater verontrustend hoog – en om die verboden te krijgen gebruiken ze ook de aandacht voor de bijensterfte. Maar er zijn andere, in mijn ogen waarschijnlijker verdachten.’
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.