Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408418
Title Factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van weidevogelpopulaties : belangrijke factoren tijdens de trek, de invloed van waterpeil op voedselbeschikbaarheid en graslandcultuur op kuikenoverleving
Author(s) Teunissen, W.; Wymenga, E.; Hooijmeijer, J.; Bruinzeel, L.; Kamp, J. van der; Piersma, Th.
Source Wageningen : Alterra (Alterra rapport 2187) - 101 p.
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) weidevogels - limosa limosa - onvolwassenheid - voedingsgedrag - bodemecologie - bodemwater - graslanden - vogeltrek - agrarisch natuurbeheer - grassland birds - juvenility - feeding behaviour - soil ecology - soil water - grasslands - bird migration - agri-environment schemes
Categories Soil Biology / Aves / Nature Management (General)
Abstract De Kenniskring Weidevogellandschap heeft SOVON, Bureau Altenburg & Wymenga en Alterra gevraagd onderzoek te doen naar sturende factoren die de populatie van weidevogels kan beïnvloeden. Toegespitst op de aspecten: Trek van de Grutto naar Afrika (via satellietzenders, i.s.m. RU Groningen); Waterpeil (in relatie tot foerageren van Grutto's); en de vegetatiestructuur. Conclusies zijn o.a. dat de trekroutes veilig gesteld dienen te worden; in Nederland zal het waterbeheer dusdanig moeten zijn, dat het vochtgehalte van de bodem niet onder de 30% zal dalen, zodat de voedselbeschikbaarheid optimaal is.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.