Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408427
Title Het Nieuwe Telen Potplanten: Meer licht toelaten bij wijdere temperatuurgrenzen bij een hogere luchtvochtigheid
Author(s) Noort, F.R. van; Kempkes, F.L.K.; Zwart, H.F. de
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1093) - 89
Department(s) WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
WUR GTB Tuinbouw Technologie
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) potplanten - cultuurmethoden - energiebesparing - temperatuur - klimaatregeling - milieubeheersing - gewaskwaliteit - landbouwkundig onderzoek - pot plants - cultural methods - energy saving - temperature - air conditioning - environmental control - crop quality - agricultural research
Categories Ornamental Plants / Cultivation, Cultural Methods
Abstract Door in de potplantenteelt de luchtvochtigheid te beheersen, kan meer zonlicht en daarmee warmte worden toegelaten. Hierdoor is forse energiebesparing mogelijk. Dit neemt verder toe naarmate er wijdere temperatuur grenzen worden gebruikt. Wageningen UR Glastuinbouw heeft twee energiezuinige teeltconcepten voor potplanten ontworpen. Deze zijn in de periode week 37 2009 – week 37 2010 in kasproeven in Bleiswijk getest voor Anthurium, Areca, Calathea, Dracaena, Ficus, Guzmania, Dendrobium en Oncidium. Het concept waarin meer licht werd toegelaten bespaarde 75% op warmte; het concept waar daarbij ook nog wijdere temperatuurgrenzen werden gebruikt, zelfs 88%. In dit laatste teeltconcept trad bij de bloeiende gewassen wel bloeivertraging op. In de zomer leverde het hoge lichtniveau bij een aantal gewassen kwaliteitsproblemen op door een lichtere bladkleur (anthurium, areca), bladvlekken (guzmania) of meer luchtwortels (ficus). Het doel van dit onderzoek was het ontwerpen en testen van twee energiezuinige teeltconcepten voor potplanten in vergelijking met een conventionele, zwaar geschermde teelt, waarbij productkwaliteit en planbaarheid van de verschillende gewassen uitdrukkelijk in beeld wordt gebracht.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.