Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408469
Title Invloed niet-kerende grondbewerking op bodemweerbaarheid
Author(s) Postma, J.; Schilder, M.T.; Scholten, O.E.; Bloem, J.; Leeuwen-Haagsma, W.K. van
Source Gewasbescherming 42 (2011)4. - ISSN 0166-6495 - p. 169 - 172.
Department(s) PRI BIOINT Ecological Interactions
WUR Plant Breeding
SS - Soil Quality and Nutrients
Team Bedrijfssystemenonderzoek
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) bodemweerbaarheid - gewasbescherming - minimale grondbewerking - veldproeven - bodemonderzoek - bodemkwaliteit - akkerbouw - soil suppressiveness - plant protection - minimum tillage - field tests - soil testing - soil quality - arable farming
Categories Plant and Crop Protection (General) / Tillage
Abstract Niet-kerende grondbewerking geniet een toenemende interesse, omdat het bodemstructuur, organische stof en het vochtvasthoudend vermogen van de bodem kan verhogen. Hierdoor kan erosie van de bodem beperkt worden. Minder ploegen spaart bovendien energie en arbeid en heeft een positief effect op de CO2-vastlegging in organische stof en reductie van emissies (broeikasgassen en mineralen). Minder ploegen draagt daarom bij aan duurzamer bodembeheer voor de teler en de maatschappij.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.