Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408509
Title Quadmod parameterisatie van de P respons van grasland, akkerbouw- en groentegewassen in Nederland
Author(s) Ruijter, F.J. de; Conijn, J.G.
Source Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 370) - 28
Department(s) PPO/PRI AGRO Duurzame Bedrijfssystemen
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) veldgewassen - graslanden - vollegrondsteelt - bloembollen - mineralenopname - bodemchemie - bemesting - fosfaten - nutriëntenuitspoeling - modellen - field crops - grasslands - outdoor cropping - ornamental bulbs - mineral uptake - soil chemistry - fertilizer application - phosphates - nutrient leaching - models
Categories Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract Met het model STONE worden effecten geëvalueerd van milieu- en landbouwbeleid op de belasting van grond- en oppervlaktewater met stikstof en fosfaat. Onderdeel van het model is de nutriëntenopname door gewassen en voor berekeningen van toekomstige scenario's is het gewenst de P opname in afhankelijkheid van de P toestand te kunnen berekenen. De module Quadmod, die eerder alleen voor N de relaties tussen gift, opname en drogestofopbrengst beschreef, is nu ook voor P geparameteriseerd. De parameterisatie vond plaats voor de gewassen: consumptieaardappelen, pootaardappelen, zetmeelaardappelen, suikerbieten, zaaiuien, wintertarwe, zomertarwe, zomergerst, korrelmais, graszaad, peen, stamslabonen, kool, prei, tulp en lelie
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.