Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408513
Title Eindrapportage Calendula-keten Project : een internationale keten-innovatie-opgave met technologische, economische en sociaal-culturele aspecten
Author(s) PRI,
Source Amsterdam [etc.] : S.n. - 27
Department(s) Plant Research International
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) calendula officinalis - vervangbare hulpbronnen - agro-industriële sector - landbouwindustrie - duurzaamheid (sustainability) - plantaardige oliën - kennis - kennismanagement - materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - agro-industriële ketens - renewable resources - agroindustrial sector - agribusiness - sustainability - plant oils - knowledge - knowledge management - biobased materials - agro-industrial chains
Categories Energy / Oil Crops
Abstract Doel van dit project is het duurzaam organiseren van een innovatieve, internationale, agro-industriële keten voor hernieuwbare grondstoffen met Calendula als praktijkvoorbeeld. Daarnaast beoogt het project om in een samenwerking van technologische en gamma-georiënteerde kennisinstellingen te leren hoe de ontwikkelde kennis kan worden ingezet in nieuwe internationale agrogrondstofketens en hoe daarbij partnerships met het bedrijfsleven kunnen bijdragen aan de financiering van die kennisontwikkeling.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.