Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408521
Title Witte vlekken in het bereik van NME? : raamwerk voor het meten van gebruik en de effecten van NME in het primair onderwijs
Author(s) Vreke, J.; Langers, F.; Berg, A.E. van den
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2118) - 76
Department(s) CL - The Human Factor
Forest and Nature Conservation Policy
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) natuur- en milieueducatie - basisonderwijs - evaluatie - jeugd - kinderen - landschapsbeleving - attitudes - beleid - nederland - nature and environmental education - elementary education - evaluation - youth - children - landscape experience - policy - netherlands
Categories Curriculum / Environmental Psychology
Abstract In het NME-beleid wordt het geven van NME ingezet als instrument om bij te dragen aan het reduceren van de achteruitgang, in omvang en kwaliteit, van natuur en milieu. Het bereik van NME moet aangeven in hoeverre NME de bevolking heeft bereikt en aan dit doel heeft bijgedragen. Het identificeren van witte vlekken, gebieden waar niet of nauwe¬lijks sprake is van bereik van NME, is daarbij een belangrijk item. In het onderzoek is een werkwijze geformuleerd voor de bepaling van het bereik van op de basisschool gegeven NME. De omvang van gegeven NME wordt bepaald via vragenlijsten aan alle basisscholen in Nederland, de omvang van relevante effecten wordt benaderd via modelberekeningen. Omdat in de literatuur geen causale relaties zijn gespecificeerd, moeten ze worden geschat.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.