Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 408530
Title Varroa bestrijden
Author(s) Cornelissen, B.; Best, A. de; Vorstman, J.; Blacquière, T.
Source Wageningen : Praktijk Onderzoek Plant & Omgeving, Bijen
Department(s) PRI BIOINT Entomology & Virology
Publication type Brochure
Publication year 2003
Abstract PPO Bijen verspreidt brochure varroabestrijding onder imkers De varroamijt (Varroa destructor) is in Nederland resistent geworden tegen het meest gebruikte bestrijdingsmiddel Apistan. Doordat het middel niet meer werkt, ontwikkelt de mijtenpopulatie zich op explosieve wijze. Toch laten sommige imkers dit middel niet graag los en moeten ze overtuigd worden dat andere bestrijdingsmaatregelen gekozen moeten worden. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bijen heeft een brochure samengesteld waarin niet alleen de biologie van de varroamijt wordt beschreven, maar ook de belangrijkste bestrijdingsmethoden en middelen zijn gebundeld. Varroa bestrijden De beste manier van varroa bestrijden is het toepassen van een combinatie van middelen en methoden, door het jaar heen. Daarom wordt een jaarschema meegeleverd, waarmee de imker kan plannen op welk moment hij kan bestrijden met welk middel op basis van het aantal aanwezige varroamijten in het bijenvolk. De brochure "Varroa bestrijden" wordt gratis verspreid onder de Nederlandse imkers via de bijenvakbladen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.