Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408568
Title Infectie gaat snel en is moeilijk te bestrijden: Valse meeldauwsoorten zijn heel waardplantspecifiek
Author(s) Paternotte, S.J.; Arkesteijn, M.
Source Onder Glas 8 (2011)8. - p. 26 - 27.
Department(s) WUR GTB Gewasgezondheid
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) glastuinbouw - kasgewassen - plantenziekteverwekkende schimmels - schimmelziekten - peronospora farinosa - aantasting - schimmelbestrijding - ziektepreventie - groenten - snijbloemen - potplanten - greenhouse horticulture - greenhouse crops - plant pathogenic fungi - fungal diseases - infestation - fungus control - disease prevention - vegetables - cut flowers - pot plants
Categories Diseases, Pests and Disorders of Plants (General) / Plant Pathogenic Fungi
Abstract Valse meeldauw is een probleem in een groot aantal glastuinbouwgewassen. De symptomen bij aantasting door de schimmel lijken soms op die van echte meeldauw, maar het gaat hier om een heel andere groep van schimmels die zich anders gedraagt en lastig te bestrijden is. Valse meeldauw kan veel glasgroenten, snijbloemen en potplanten aantasten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.