Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408580
Title Twaalf weken inundatie noodzakelijk tegen stengelaaltjes
Author(s) Vreeburg, P.J.M.; Korsuize, C.A.
Source BloembollenVisie 2011 (2011)224. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
Department(s) Flower Bulbs
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) grondsterilisatie - inundatie - plantenparasitaire nematoden - nematodenbestrijding - bloembollen - soil sterilization - flooding - plant parasitic nematodes - nematode control - ornamental bulbs
Categories Plant Parasitic Nematodes / Plant and Crop Protection (General)
Abstract De bestrijding van stengelaaltjes kan via chemische grondontsmetting of inundatie. Het effect van de inundatie wordt bepaald door de lengte ervan. De business unit Bloembollen van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO Bloembollen) onderzocht welke periode de meeste garantie geeft voor volledige doding van stengelaal. Twaalf weken blijkt veiliger te zijn dan tien weken. Ook is gekeken naar het effect van chemische grondontsmetting. Zonder een toplaagbehandeling met dazomet was het resultaat niet altijd toereikend.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.