Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408622
Title Beleids- en rechtswetenschappelijke aspecten van klimaatadaptatie
Author(s) Driessen, P.P.J.; Gier, A.A.J. de; Meijerink, S.; Pot, W.D.; Reudink, M.A.; Rijswick, H.F.M.W.; Schueler, B.J.; Tennekens, J.; Termeer, C.J.A.M.
Source Utrecht : Programmabureau Kennis voor Klimaat (KVK Rapport 040/2011; 031/2011) - ISBN 9789490070458 - 143
Department(s) Public Administration and Policy
WASS
Publication type Scientific report
Publication year 2011
Keyword(s) klimaatverandering - klimaatadaptatie - landgebruik - gebiedsontwikkeling - besluitvorming - climatic change - climate adaptation - land use - area development - decision making
Categories Climatic Change
Abstract In dit rapport worden de vragen over de wenselijke en de meest geschikte maatregelen voor adaptatie van de Nederlandse samenleving aan de klimaatverandering vanuit een geïntegreerde wetenschappelijke benadering behandeld. Aan het rapport is door vertegenwoordigers van verschillende disciplines en vanuit diverse universitaire en andere wetenschappelijke instellingen gewerkt. Volgens de vier-stappentoets (hoort het?; mag het?; past het?; is het adaptief) wordt klimaatadaptatie besproken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.