Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408626
Title ‘bOZ boerderijproject’: zoeken naar groene pedagogiek
Author(s) Schuler, Y.; Elings, M.
Source [S.l.] : S.n. - 42
Department(s) PPO/PRI AGRO Multifunctioneel Landgebruik
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) zorgboerderijen - basisonderwijs - basisscholen - jeugdzorg - social care farms - elementary education - elementary schools - child welfare
Categories Social Care / Education (General)
Abstract Binnen het TransForum project Green Care Amsterdam, dat in 2007 gestart is, is ervaring opgedaan met het bezoeken van boerderijen door kinderen van speciaal basisonderwijs uit Zaanstad. De scholen werkten in dit project met een atelierconcept; kinderen konden er voor kiezen om een ochtend in de week naar de boerderij te gaan. Uit dit project blijkt dat het bezoek aan een boerderij een effectief concept kan zijn voor kinderen met leer-, ontwikkel- en gedragproblemen. Verschillende onderwijs- en zorginstellingen hebben samen met een boerderij uit de regio vijf pilot projecten opgezet. Deze projecten varieerden allen in doelgroep, begeleidingsvorm en aanpak. De uitkomsten van deze vijf pilot projecten dienen als voorbeeld voor samenwerkingsverbanden tussen stad en platteland op het gebied van onderwijs en jeugdzorg. De projecten dragen bij aan nieuwe begeleidingsvormen op de boerderij. De ervaringen uit deze projecten worden gedeeld met partners binnen en buiten brede onderwijs zorg concepten (bOZ). Specifiek richten de bOZ boerderijprojecten zich op het vernieuwen van samenwerkingsrelaties met agrarische bedrijven en bieden zij een groene ontwikkelomgeving voor speciale doelgroepen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.