Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 408630
Title Samen sterk : de ontwikkeling van Grootlandbouwbedrijf De Sjalon
Author(s) Wolf, P.L. de
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Cluster Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente - 26
Department(s) Team Economie en Nematoden
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) akkerbouw - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - grote landbouwbedrijven - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsmanagement - modellen - innovaties - regionale ontwikkeling - kennis - samenwerking - noordoostpolder - arable farming - crop enterprises - large farms - farm management - business management - models - innovations - regional development - knowledge - cooperation
Categories Agriculture in the Netherlands / Innovation Studies (General) / Farm Management
Abstract De ontwikkeling van de Sjalon is ondersteund door een innovatieproject van TransForum Agro & Groen. In dit rapport worden de resultaten en lessen van dit project gedeeld met het brede publiek. Het is geen wetenschappelijke verhandeling, maar het document heeft het karakter van een ervaringsdocument. In hoofdstuk 2 wordt het ontwikkelingsproces van de Sjalon chronologisch beschreven. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het concept van het Grootlandbouwbedrijf en de voor- en nadelen daarvan zoals die in de Sjalon ervaren zijn. In hoofdstuk 4 worden de lessen van het Sjalonproject samengevat voor een aantal specifieke doelgroepen. Hoofdstuk 5 gaat kort in op het perspectief van samenwerking in de agrarische sector. In de hoofdstukken 6 en 7 wordt de waarde van TransForum voor de Sjalon en omgekeerd besproken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.