Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408633
Title Natuur en recreatie in de Loonse en Drunense Duinen: het beste van twee werelden?
Author(s) Dirkx, G.H.P.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-paper 8) - 6
Department(s) WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) natuurgebieden - natuurwaarde - recreatiegebieden - natuurbeleid - noord-brabant - natural areas - natural value - amenity and recreation areas - nature conservation policy
Categories Nature Management (General)
Abstract De Loonse en Drunense Duinen herbergen internationaal belangrijke natuur en hebben een grote recreatieve betekenis. Het huidige beheer richt zich op allebei. Leidt dat tot het beste van twee werelden, of zou een echte keuze er toe leiden dat de potenties van dit gebied zich beter kunnen ontwikkelen? IN WOt-paper 8 wordt geprobeerd deze vraag te beantwoorden door de vier kijkrichtingen uit de Natuurverkenning 2010-2040 uit te werken voor de Loonse en Drunense Duinen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.