Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 408663
Title Emissie van Chloor-IPC uit aardappelbewaarplaatsen
Author(s) Bos, D.; Schans, D.A. van der; Mosquera Losada, J.
Source Kennisakker.nl 2005 (2005)15 maart.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Team Internationale Productie & Gewasinnovatie
Agrotechnology and Food Sciences
Livestock Research
AFSG Agrisystems & Environment
LR - Backoffice
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) kiemremmers - kiemremming - pootaardappelen - aardappelen - chemische behandeling - emissie - aardappelopslagplaatsen - akkerbouw - germination inhibitors - sprout inhibition - seed potatoes - potatoes - chemical treatment - emission - potato stores - arable farming
Categories Potatoes / Food Preservation
Abstract Per jaar wordt naar schatting 40.000 kg actieve stof Chloor-IPC toegepast als kiemremmingsmiddel van aardappelen. Chloor-IPC is een stof die makkelijk verdampt en weer christalliseert. Waar deze stof na toediening blijft is niet bekend. Het doel van het onderzoek was na te gaan of puntemissies optreden bij deze toepassing. In 2002 en 2004 onderzochten PPO en A&F BV in een moderne aardappelbewaarplaats de Chloor-IPC gehalten in lucht en de luchtstroming tussen bewaarplaats en buitenlucht. De hoeveelheid Chloor-IPC die uit de aardappelbewaring ontsnapt werd berekend. Uit dit onderzoek bleek dat slechts 9% van de toegepaste hoeveelheid via ventilatie en lekkage van lucht de bewaarplaats verlaat. 50% Van deze emissie vindt binnen één week na toediening plaats. Het pas toepassen van Chloor-IPC na terugkoelen en een betere afdichting van kieren, in vloeren en wanden kan het percentage emissie terugdringen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.