Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408664
Title Alternaria in aardappel
Author(s) Spits, H.G.
Source Kennisakker.nl 2005 (2005)15 maart.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) alternaria solani - solanum tuberosum - aardappelen - knollen - oogstschade - plantenziekteverwekkende schimmels - fungiciden - akkerbouw - potatoes - tubers - crop damage - plant pathogenic fungi - fungicides - arable farming
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract De laatste jaren komt een aantasting door Alternaria in aardappel steeds vaker voor. Door een aantasting sterft het gewas vervroegd af. Dit heeft opbrengstderving tot gevolg. Ook kunnen de geoogste knollen aangetast worden. De oorzaak, dat Alternaria de laatste jaren vaker voorkomt dan voorheen is, niet precies aan te geven. Als oorzaken worden wel het veranderde klimaat of de verschuiving in fungicidengebruik genoemd. Het ontbreekt momenteel aan een goede bestrijdingsstrategie om Alternaria in aardappelen onder controle te houden. In dit artikel wordt de stand van zaken met betrekking tot Alternaria in aardappel opgemaakt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.